Gespecialiseerd corona-therapeut (COVID-19)

Vanaf 7 juni 2020 mag Paul zich, volgens het chronisch zorgnet*, gespecialiseerd coronatherapeut (COVID-19) noemen voor de  1e lijn in Leersum en Amerongen. De behandeling van mensen die besmet zijn met het coronavirus worden door Paul behandeld via online videobellen en als mensen 24 uur geen ziekteverschijnselen meer vertonen mogen ze verder in de praktijk in Leersum revalideren. Kenmerkend is ook voor de mensen die niet in het ziekenhuis hebben hoeven revalideren dat het een lang herstel vergt waarbij kleine stapjes in opbouw gemaakt moeten worden om niet overbelast te raken.

Paul van Gils, fysiotherapeut en manuele therapie leersum en amerongen

Paul begeleidt coronapatiënten samen met Mariska. Mariska heeft al na eerdere opleidingen veel ervaringen met COPD behandelingen wat veel raakvlakken heeft met coronapatiënten. De ervaring die Mariska hierin heeft is erg waardevol in de revalidatie van coronapatienten. Graag helpen zij de mensen verder om weer zo goed mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij.

* Chronisch ZorgNet is het landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden, long- en hartaandoeningen.
Leave a reply