team
editie 27, 20 maart 2020

PMC Helix Updates voor jou!

Extra updates

Wegens het corona-virus zullen we deze update waarschijnlijk wat vaker versturen om jullie op de hoogte te houden van de situatie zoals deze zich ontwikkeld. Wij hopen dat jullie daar begrip voor hebben, het is niet onze intentie jullie onnodig lastig te vallen.
smilie-4881520_1280

Paramedische zorg (PMC Helix) Leersum blijft toegankelijk in Coronatijd

Via onze beroepsvereniging (KNGF) is door het Ministerie van VWS en het RIVM gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren in deze tijd van ‘corona-crisis’. Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Wij zullen als primair aanspreekpunt fungeren omtrent houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden.

Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld valtrauma’s van ouderen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om ziekenhuizen te ontlasten.

Wij als therapeuten gaan maximaal gebruik maken van triage en behandeling op afstand (onder andere telefonisch- en videoconsult). Onder dit bericht daarover meer informatie. Via onze kanalen (website, Facebook en deze updatmail) proberen wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de ontwikkelingen. Houdt dit dus goed in de gaten!

Wat betreft het advies van het Ministerie van VWS om 1,5 meter afstand te houden. Dit betreft met name de situatie in de openbare ruimte waarbij het onbekend is, of andere aanwezigen besmet zijn of niet.

Naast onze andere aangescherpte hygiëne maatregelen willen wij zo helpen het virus beheersbaar te houden, onze kwetsbare medemens te beschermen en ons zorgstelsel ondersteunen.

Extra informatie: https://www.pmc-helix.nl/update-maatregelen-rondom-het-corona-virus/
Bij vragen kun je gerust bellen (0343-456795), mailen (info@pmc-helix.nl) of een app sturen (06 - 13 46 30 58).

Wij zullen open blijven zolang dat kan, mogelijk met aangepaste openingstijden of aangepast beleid (zie ook hieronder). Maar zelfs wanneer wij fysiek moeten sluiten, zullen wij bereikbaar blijven voor vragen, advies en zelfs, zover mogelijk, voor therapie (telefonisch en videoconsult/beeldbellen).
online-4702486_1920

Afspraken telefonisch of via beeldbellen

Vanaf heden is het mogelijk om een afspraak telefonisch of via beeldbellen te laten plaatsvinden. Wij zullen dit vanaf volgende week, zo veel als kan, gaan inzetten. Beeldbellen kan via een laptop, PC met webcam en microfoon, tablet en iPad, maar ook via de telefoon. De laatste 3 vragen dan om het downloaden van een app. Het beeldbellen gebeurt via een speciaal beveiligde verbinding.

Triage in de fysiotherapie

Onderstaande triage is op advies van onze beroepsvereniging na overleg met o.a. het RIVM. Via de telefoon zal deze triage plaatsvinden.
Nieuwe aanmeldingen worden onderverdeeld in één van de volgende drie groepen:
1. kwetsbare groep volgens definitie RIVM, dat zijn de ouderen (>70 jaar en mensen met een verminderde weerstand)

2. mensen met één van de onderstaande verschijnselen:
a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus
d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree
3. mensen die niet tot één van de bovenstaande groepen behoren
Adviezen:
Voor de eerste twee groepen geldt: uitstel van behandeling waar mogelijk of op afstand via digitale middelen. Face to face-behandeling betekent handelen alsof Corona besmetting aanwezig c.q. vastgesteld is. Helaas is dit laatste voor ons geen optie omdat wij niet beschikken over de middelen die hiervoor nodig zijn (o.a. mondkapje, spatbril, overschort), tevens dienen zij op een andere locatie te worden behandeld.
De derde groep mag behandeld worden zoals gebruikelijk, met digitale behandeling als optie. Zeker de intake heeft voor ons de voorkeur om digitaal te laten plaatsvinden.

Mensen die al in behandeling zijn:
Er wordt geadviseerd dagelijks een bericht te sturen naar de mensen die de volgende dag een afspraak hebben met daarin het nadrukkelijke verzoek niet te komen bij een van de verschijnselen zoals hierboven is vermeld in oranje.
Wij ga nu kijken hoe wij dit vorm gaan geven, waarschijnlijk via de AfsprakenApp.

Er zullen mogelijk uitzonderingen zijn in overleg met de therapeut, maar de veiligheid van de mensen onder behandeling en wij als therapeut staat voorop.

facebook instagram
MailPoet