Op deze pagina komen de antwoorden op de meest voorkomende vragen en de antwoorden op (anonieme) klantreacties/ vragen die wij krijgen uit ons client-tevredenheidsonderzoek. Sommige reacties vragen namelijk niet om een ‘actie’ of ‘verbetermaatregel’ maar om uitleg. Omdat onze client-tevredenheidsonderzoeken anoniem zijn kunnen wij geen rechtstreekse terugkoppeling doen. Daarom zijn hier de antwoorden te vinden.

Op welke manier kan ik een afspraak maken?

Je kunt een afspraak maken via de telefoon (0343-456795), via de e-mail (info@pmc-helix.nl) of via de WhatsApp (06 – 134 630 58). Uiteraard kan het ook door even binnen te lopen. Dit bij voorkeur op maandag t/m donderdagdag in de ochtend omdat dan onze administratief medewerkster aanwezig is. Meer informatie hierover vind je bij de contactpagina

Heb ik een verwijzing nodig voor een afspraak?

Een verwijzing voor fysiotherapie is sinds 2005 niet meer nodig. Vanaf die tijd mag je rechtstreeks een afspraak maken bij de fysiotherapeut. De fysiotherapeut zal bij de eerste afspraak wel een screening uitvoeren waarbij hij/ zij bepaalt of de klacht die je hebt wel afkomstig is van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit zullen onder andere een aantal vragen zijn over je algehele gezondheid en je medische voorgeschiedenis.

Kan ik mijn afspraak wijzingen?

Ja, dat kan. Dit dient wel minimaal 24 uur van tevoren telefonisch, via e-mail of WhatsApp gedaan te worden. Anders zijn wij genoodzaakt de behandeling volledig in rekening te brengen. Een afspraak op maandag kan voor 9 uur in de ochtend kostenloos geannuleerd worden.

Wat neem ik mee naar de eerste afspraak?

Wij willen je vragen om de eerste keer een identificatiebewijs mee te nemen. Je bent in Nederland namelijk verplicht om je te identificeren als je fysiotherapeutische zorg wilt hebben. Door je document nummer te noteren kunnen wij aantonen dat wij om je identificatie hebben gevraagd. Daarnaast wordt het meenemen van een handdoek op prijs gesteld i.v.m. de hygiene.

Als ik de AfsprakenApp op mijn telefoon wil installeren moet ik toegang geven om allerlei gegevens te gebruiken. Is dat nodig?

Wij vinden het belangrijk dat je gegevens goed beveiligd zijn. Zo ook als je gebruik maakt van de AfsprakenApp. Als je de AfsprakenApp installeert op je telefoon dan wordt er toestemming gevraagd voor toegang voor de volgende gegevens:

– Identiteit (nodig voor het versturen van pushnotificaties);
– Telefoon (maakt het de gebruiker mogelijk met 1 klik de praktijk te bellen);
– Foto’s/media/bestanden (is nodig voor het instellen van de foto van de medewerker; dit geldt dus niet voor cliënten);
– Informatie over de wifi-verbinding (nodig om de gebruiker te melden als er geen gegevens kunnen worden opgehaald)

Als je meer wilt weten over het beveiligen van persoonsgegevens en specifiek de persoonsgegevens in de AfsprakenApp dan wijzen we je naar onze Privacy Policy

Hoe verloopt een (eerste) behandeling?

Als eerste worden je NAW-gegevens (naam, adres etc.) gevraagd en in het patiëntendossier gezet. Daarna zullen er vragen gesteld worden waarbij je toestemming (of niet) geeft voor het gebruik van je persoonsgegevens. Wanneer deze ‘administratie’ gedaan is kunnen wij de fysiotherapeutische intake doen. De therapeut krijgt door middel van de vragen die gesteld worden een goed beeld van je klacht. De antwoorden die je geeft worden genoteerd in het patiëntendossier zodat daarin het beloop van de behandeling goed gemonitord kan worden. Ook is de informatie in het patientendossier handig bij een eventuele overname door een andere collega.

Wanneer deze intake heeft plaatsgevonden zal de therapeut lichamelijk onderzoek doen om je klachten volledig in beeld te brengen zodat hij/ zij een juiste fysiotherapeutische diagnose kan stellen. De therapeut zal daarna ook uitleggen wat er precies aan de hand is en wat de beste optie zijn om de klachten te verhelpen. Dat kan een fysiotherapeutische behandeling zijn maar ook advies of oefeningen. Als er een behandeling nodig is zal deze daarna plaatsvinden.

Hoe lang duurt een behandeling?

Vroeger was voor een fysiotherapeutische behandeling 22 minuten vastgesteld. Tegenwoordig is er geen tijd vastgesteld voor een behandeling fysiotherapie maar moet we de behandeldoelen die gesteld zijn binnen de vastgestelde termijn behalen. Om de behandeldoelen te behalen hebben wij ongeveer 20 tot 30 minuten nodig, afhankelijk van het behandeldoel. Wij plannen daarom 30 minuten voor een intake (eenmalig) en 30 minuten voor een behandeling (incl. administratie) .

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Dit is erg afhankelijk van je klacht en het daar bijhorende behandeldoel. Samen maken we na de intake en onderzoek een inschatting.

Wie betaalt mijn behandelingen?

Dat is afhankelijk van de klachten en van hoe je verzekerd bent. In de meeste gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit je aanvullende verzekering; het aantal dat daaruit vergoed wordt is afhankelijk van het pakket dat je met je zorgverzekering hebt afgesloten. Je krijgt de behandelingen volledig vergoed door de verzekeraar als je naar een therapeut gaat waar zij een contract mee hebben. Voor het jaar 2019 hebben wij met alle verzekeringen een contract afgesloten behalve met de Frieslandse zorgverzekering. Als je hierbij verzekerd bent dan krijg je een bepaald percentage van de behandeling vergoed.

Sommige aandoeningen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit zijn aandoeningen die op de zgn. chronische lijst staan en worden vanaf de 21e behandeling vergoed. Hierbij is wel het eigen risico van toepassing.

Ik wil een andere therapeut; is dat mogelijk?

Ja dat is mogelijk. Al onze therapeuten zijn gespecialiseerd in een bepaald gebied. Bij het maken van een afspraak proberen wij te zorgen dat je met jouw klacht bij de therapeut terecht komt die gespecialiseerd is in die klacht. Het kan echter zijn dat je zelf een voorkeur hebt voor een bepaalde therapeut. Geef dat aan bij het maken van de afspraak want dan wordt je bij die therapeut ingepland. Ook kan het zijn dat je een andere therapeut wilt omdat je bijvoorbeeld geen ‘klik’ hebt of je minder prettig voelt bij een therapeut. Wij vinden het fijn als je dat aangeeft, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Wat wordt er gedaan met de klantreacties?

Als je een reactie hebt (mondeling, via email of anoniem via clienttevredenheidsonderzoek) zal deze door de ontvanger (meestal je fysiotherapeut) in een document gezet worden met alle klantreacties. Elke week bekijken twee collega’s (administratief medewerkster en maatschapslid) of er een actie moet worden uitgevoerd. Het kan het zijn dat ze je reactie gelijk afhandelen en (als het niet anoniem is) een terugkoppeling bij je doen. Ook kan het zijn dat het op de agenda van het maatschapsoverleg komt of op het teamoverleg. Daar wordt bepaald of er een verbetermaatregel moet volgen of dat we een antwoord geven via deze pagina op de website. Bij een verbetermaatregel wordt deze via dezelfde structuur als hierboven weer geëvalueerd.

Hoe lang duurt een behandeling?

De duur van een fysiotherapeutische behandeling is ondergeschikt aan het doel van de behandeling. Vroeger was er een behandelduur aangegeven (destijds 22 minuten) maar dit is al velen jaren losgelaten. Het belangrijkste is dat de behandelbare doelen behaald worden ongeacht wat de duur van de behandeling is. Daarnaast wordt onder een ‘behandeling’ door sommigen het hele traject van binnenkomst (inclusief administratie, uitleg en advies) tot weggaan verstaan, terwijl anderen daarmee alleen de fysiotherapeutische handelingen bedoelen. Kortom, een behandeltijd is moeilijk te duiden en is minder belangrijk dan het te behalen doel.

Omdat wij echter ‘op afspraak’ werken moeten wij wel van een bepaalde tijd uitgaan. Wij plannen ruim in zodat wij de mogelijkheid hebben om meer tijd te nemen wanneer dat nodig is om het behandeldoel te behalen zonder veel tijd uit te lopen. Voor een intake plannen wij een dubbele tijd in.

Ik heb het gevoel dat er in de behandelkamers op het ‘zuiden’ van buiten naar binnen gekeken kan worden. Hoe is de privacy in die kamers geregeld?

Aan de buitenkant van de ramen hebben wij zonwerende en inkijkwerende folie laten plakken. Hierdoor komt er wel licht naar binnen (wij werken graag met daglicht in onze kamers) maar is het niet mogelijk om van buiten naar binnen te kijken. Omdat dit van binnenuit niet zichtbaar is hebben we op een deel van de binnenkant van het raam ook nog dichte folie laten plakken op oog en middelhoogte. Hierdoor lijkt het visueel wat minder zicht doorlatend. Mocht je toch het gevoel houden dat er van buiten naar binnen gekeken kan worden, laat het je therapeut even weten dan doet hij/ zij de gordijnen dicht.

Kan ik de therapeuten rechtstreeks e-mailen?

Ja dat kan, op elke persoonlijke pagina van de therapeuten staat zijn/ haar e-mail adres. Sommige therapeuten zijn ook rechtstreeks telefonisch bereikbaar.

Als ik opnieuw klachten heb gekregen moet ik dan weer een intake doen?

Dat is afhankelijk van hoe lang het geleden is dat je voor dezelfde klacht een behandeling hebt gehad en wat het behandeldoel van de vorige keer was. Hoe langer de vorige behandelepisode is geweest hoe meer er veranderd is in je situatie waardoor een intake weer noodzakelijk is. Daarnaast is het soms ook makkelijker en kostenbesparender om een nieuwe intake te doen dan om je vorige dossier zo aan te passen dat de behandeldoelen gelden voor de nieuwe periode.

In welke stroming manuele therapie zijn jullie manueeltherapeuten geschoold?

Er zijn in de manuele therapie drie grote opleidingen ontstaan met verschillende beroepsgroepen. Dit zijn de SOMT (Stichting Opleiding Manuele Therapie), de NAOMT (Nederlandse Associatie Orthopedische Manuele Therapie) en de SSvMTU (Stichting school voor Manuele Therapie Utrecht). Deze laatste richting werkt volledig via de methode van Van der Bijl. Dit is een ‘zachte’ methode wat ook wel de ‘eggshell’ methode genoemd wordt. Onze therapeuten zijn geschoold aan de SOMT. Deze richting valt, net als de NAOMT, onder het Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en heeft de meeste wetenschappelijke ondersteuning in het manueeltherapeutisch proces. Meer informatie valt te lezen op de website van het NVMT