Klacht over uw fysiotherapeut?

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan?  Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

1. Ga in gesprek met uw fysiotherapeut
Ga allereerst het gesprek aan met uw/jouw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk waar uw/jouw fysiotherapeut werkt. Neem iemand mee die u/je vertrouwt als u/je het lastig vindt om dit alleen te doen, bijvoorbeeld uw/jouw partner, een familielid of iemand anders. Tips over hoe u/je zo’n gesprek kunt aanpakken, vindt u/je op bijvoorbeeld de website van patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang.

2. Dien een klacht in
Helpt het gesprek met uw/jouw fysiotherapeut niet, dan kunt u/je een klacht indienen volgens onderstaande mogelijkheden. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand als u/je bijvoorbeeld een advocaat inschakelt. Welke mogelijkheid u/je kiest, hangt af van wat u/je wilt bereiken. Elke mogelijkheid heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Ze zijn alle drie onafhankelijk en zeer zorgvuldig en gaan vertrouwelijk met uw/jouw klacht om.

Klachtenregeling Fysiotherapie

Als u/je en de zorgverlener er niet samen uitkomen, dan kan u/je een klacht indienen via het klachtenformulier van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen. Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en de u/je wil de klacht doorzetten, dan kan u/je er voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen.

Hier vindt u/je meer informatie en formulieren om een klacht in te dienen.