Over PMC Helix

Ontstaan: stevige basis
Ton Verhoeven is de eerste therapeut en tevens eigenaar geweest van de fysiotherapie praktijk in Leersum (Utrechtse Heuvelrug). De praktijk droeg zijn naam: Fysiotherapie Verhoeven. De praktijk was gevestigd op de Planterslaan, de Englaan en vervolgens de Pomplaan. In die tijd is de praktijk gegroeid en waren er meer therapeuten werkzaam. Na een splitsing van de praktijk is Ton Verhoeven verder gegaan op het huidige adres: Meester Bosweg 14 te Leersum. Daar is zijn dochter Dorinda Verhoeven ook bij hem komen werken waarna ze vervolgens de praktijk heeft overgenomen van haar vader. In april 2016 heeft Dorinda Verhoeven de praktijk, als gevolg van privé- en gezondheidsredenen, overgedaan aan enkele van haar medewerkers: Sjouke van Rossum, Remco van Nimwegen en Harm Busstra. Zij hebben de praktijk, wat gestart is door de familie Verhoeven, voortgezet en uitgebreid tot het (Para)Medisch Centrum van nu. Omdat er echter geen familieband meer is, is de naam van de praktijk veranderd: ParaMedisch Centrum (PMC) Helix. Het centrum is gevestigd in Leersum en is het expertise centrum voor paramedische zorg in o.a. Leersum, Amerongen, Elst, Doorn, Langbroek en Overberg (Utrechtse Heuvelrug), en biedt onder andere fysiotherapie, manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie, huid- en oedeemtherapie, ergotherapie, voedingsadvies, podotherapie en (bekken-)oefentherapie aan.

Waarom Helix?
De naam Helix heeft een korte, goed uit te spreken naam met een jonge en moderne uitstraling welke de mogelijkheid geeft om te verbinden aan verschillende te ontwikkelen producten.

De naam Helix komt van Triple Helix en is gebaseerd op verschillende gedachten:

1. De basis van het menselijk lichaam: de driedimensionale structuur van DNA (spiraalvormige lichaamsbouwstenen).

2. Het Triple Helix model. Dit is een wetenschappelijk model gebaseerd op de samenwerking van drie partijen. Er ontstaat een synergie door de samenwerking tussen steeds twee van de drie partijen en uiteraard de samenwerking van alle drie de partijen tegelijkertijd. Dit model is ook toepasbaar in de paramedische zorg. Voorbeelden van samenwerking door drie partijen bij Paramedisch centrum Helix:
– fysiotherapeut; patiënt; zorgverzekeraar
– fysiotherapeut; patiënt; bedrijfsarts
– fysiotherapeut; patiënt; huisarts
– fysiotherapeut; patiënt; medisch specialist
– fysiotherapeut; patiënt; andere paramedische discipline

3. Triple: De praktijk bestaat uit een maatschap van drie personen die de derde eigenaar (na Ton Verhoeven en daarna Dorinda Verhoeven) zijn.

Helix Model

Let op:

Het inloopspreekuur vervalt deze week op dinsdag 14 mei. Het eerstvolgende inloopspreekuur zal zijn op donderdag 16 mei.

-Team Helix-