Werkwijze Paramedisch centrum Helix

Screening: wel of geen indicatie fysiotherapie
Wanneer je zonder verwijzing naar Paramedisch centrum Helix komt is de therapeut verplicht een screening uit te voeren. Het doel van deze screening is, door middel van een kort vraaggesprek, een antwoord te krijgen of er een indicatie fysiotherapie is. Als je op verwijzing van de huisarts bent gekomen heeft de huisarts deze screening al gedaan.

Intake: snel duidelijkheid
Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Ook worden er vragen gesteld over je algehele gezondheid en dagelijkse bezigheden. Hierdoor wordt een totaalbeeld verkregen van alle beperkingen in activiteiten en participatie.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de therapeut of (para)medische zorg zinvol is en bespreekt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Utrechtse heuvelrug 1e lijnszorg

Behandeling: effectieve therapie
De therapeut heeft een aantal therapeutische mogelijkheden waar hij/zij uit kan kiezen om je houding en beperkte bewegingen beter te laten functioneren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Soms zijn de effecten pas merkbaar op de langere termijn: met name met oefentherapie merk je op langere termijn meer controle over het bewegend functioneren. Het behandelprogramma van de therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Samenwerking: (para)medische zorg gebaseerd op het ‘Triple Helix model’
De therapeuten van Paramedisch centrum Helix zijn gewend intensief samen te werken met andere disciplines. Het centrum streeft ernaar veel van deze disciplines bij elkaar onder één dak te brengen zodat er snel de meest optimale zorg geleverd kan worden. In de praktijk houdt dit in dat het kan zijn dat je therapeut, vaak nog tijdens de behandeling, overlegt met een collega. Andersom kan het zijn dat je therapeut kort weggeroepen wordt om overleg te plegen met een collega.

Welkom bij paramedisch centrum helix in Amerongen en Leersum op de Utrechtse Heuvelrug

Hieronder alvast een kijkje in het vernieuwde centrum: