Contractering Zorgverzekeraars

De tijd voor het tekenen (of niet) van contracten met de zorgverzekeraars (ZV) is weer begonnen. En ditmaal is er een hoop commotie. Wij, de fysiotherapeuten, hebben ons verenigd in een Actiegroep (ruim 11.000 fysio’s sterk), zijn aan het demonstreren en gaan gesprekken aan met een aantal ZV. Dit alles lijkt zijn vruchten af te werpen! De belangrijkste punten zijn de verplichte uitzet van vragenlijsten, de behandelindex en de tarieven.

Onderdeel van het eisenpakket van de meeste ZV is bijvoorbeeld een bepaald (hoog) uitzetpercentage van de vragenlijsten die je krijgt als patiënt nadat de behandeling si afgerond. Sommigen ZV eisen zelfs dat we een bepaald percentage daarvan ingevuld terug krijgen. Dit vinden wij geen reële eisen. Ten eerste hebben wij nauwelijks invloed op het invullen van de vragenlijsten, maar wil ook niet iedereen deze ontvangen. Daar komt nog eens bij dat wij vinden dat dit eigenlijk niet onze taak (en kosten) zou moeten zijn. Wij zijn in principe niet tegen de vragenlijsten, want ze bieden inzicht in onder andere verbeter mogelijkheden.

Ook de behandelindex is een heikel punt. De behandelindex is een cijfer waarmee een fysiotherapeut kan zien hoeveel hij/zij behandelt ten opzichte van andere praktijken in Nederland. ZV gebruiken dit cijfer om te kunnen bepalen of praktijken efficiënt en doelmatig bezig zijn. Het is echter zo dat dit cijfer voor fysiotherapeuten op geen enkele manier na te rekenen is en die berekeningen ook nog per ZV kunnen verschillen. Tevens is helemaal nog niet goed aangetoond of het ook daadwerkelijk efficiëntie en doelmatigheid meet. Maar ondertussen kunnen wij er wel op afgerekend worden.

Tot slot zijn de tarieven een twistpunt. Deze zijn de afgelopen 13 jaar niet of nauwelijks gestegen en blijven zelfs achter t.o.v. de indexering. Sommige tarieven zijn zelfs lager geworden. Dit zet het financiële plaatje van een praktijk aardig onder druk en maakt mogelijkheden voor bijvoorbeeld ontwikkeling en innovatie erg beperkt. Uit berekeningen blijkt dat wij ca. 30% (!) onder kostprijs krijgen. Wij begrijpen ook wel dat dit niet in één keer ‘gerepareerd’ kan worden, maar het zou wel erg fijn zijn als daartoe stappen worden ondernomen, wat tot op heden niet gebeurt.

In zorgverzekeringsland zijn er vier grote maatschappijen (de ‘Big 4’) en dan nog wat kleinere. Voor een overzicht klik hier. Voor ons zijn de DSW en de ONVZ al goed bezig met het loslaten van de verplichting van het uitzetten van vragenlijsten en de behandelindex. Er is vorige week één van de ‘Big 4’ bijgekomen: Menzis. Tot onze verrassing! En wij zijn blij met deze stap! Ook zijn wij benieuwd naar wat de overige ZV gaan doen. Wij houden je op de hoogte.