Bij PMC Helix hebben wij onze eigen applicatie ontwikkeld om de beweging van de nek in kaart te kunnen brengen. Deze applicatie hebben wij ontwikkeld en is wetenschappelijk getoetst op validiteit en betrouwbaarheid. Hieruit is gebleken dat dit een zeer bruikbaar meetinstrument is. Het wetenschappelijk artikel is hier te vinden. In de nabije toekomst zal er ook een nederlandse samenvatting gepubliceerd worden

De applicatie meet de volgende parameters:

– Range of Motion (bewegingsuitslag) van de nek naar rotatie (draaien), flexie (buigen) en lateroflexie (zijwaarts bewegen). Al deze bewegingen worden constant gemeten. Hierdoor kunnen we tijdens bijvoorbeeld een draaibeweging van het hoofd zien of en hoeveel bij-beweging (gekoppelde beweging) plaats vindt.

– Gyroscoop data van de applicatie laat de versnelling zien rondom een bepaalde as. Wanneer je deze data ‘afleid’ kan je de verandering van de versnelling analyseren. De verandering van de versnelling (‘Jerk’) is hetzelfde als de soepelheid van de beweging en zegt iets over de coördinatie van de bewegingen van de nek.

Deze twee belangrijke parameters zeggen dus iets over de mobiliteit van de nek en de actieve beweeglijkheid van de nek en zijn bij mensen met nekklachten verminderd. Door deze parameters in kaart te brengen weten we veel beter welke behandeling het beste is voor nekklachten en kunnen we het behandelresultaat beter vergelijken met de beginsituatie.

Harm Busstra Manueeltherapeut in Leersum en Amerongen

Harm Busstra heeft de applicatie ontwikkeld en doet onderzoek naar bewegingen van de nek

Applicatie om de nek te meten bij PMC Helix

Voorbeeld van bewegingsuitslag van de nek tijdens draaien van het hoofd.

Let op:

Op dinsdag 16, 23 en 30 juli en donderdag 18, 25 juli en 1, 8 augustus is er geen inloopspreekuur.

-Team Helix-